Novice in obvestila

Razglašena velika požarna ogroženost
01. 07. 2022

Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti, 1. 7. 2022  je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

 

Pristojna izpostava URSZR lahko na podlagi vloge izjemoma izda dovoljenje za uporabo naprav ali izvajanje aktivnosti, ki lahko povzročijo požar.

Pristojni organi bodo v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajali poostren nadzor.

Občane pozivamo, da o vsakem kurjenju, v kolikor situacija to terja, obvestijo Regijski center za obveščanje Postojna na telefonsko številko 112. Ravno tako tudi v primeru, da opazijo požar ali nevarnost požara.

Na glavno vsebino