Razglas velike požarne ogroženosti

Na podlagi 4. člena uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. l. RS, št. 4/2006), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 27. avgusta 2012 dalje na območju občin Koper, Izola, Piran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren – Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter –Vrtojba. Na območju teh občin se s tem razglasom obenem preklicuje zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, razglašena 15.avgusta 2012. Razglas o veliki požarni ogroženosti naravnega okolja v navedenih občinah velja do preklica. Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti naravnega okolja je v naravnem okolju prepovedano kuriti, sežigati ali uporabljati odprti ogenj, puščati ali odmetavati goreče ali druge predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar. Inšpekcija za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Inšpekcija RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano ter Policija bodo v času razglašene požarne ogroženosti naravnega okolja izvajale poostren nadzor.
Datum: 28. avgusta, 2012
Skip to content