Novice in obvestila

Razglas o preklicu velike požarne ogroženosti
13. 04. 2017

Na podlagi 8. člena uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št.

20/14), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

 

R A Z G L A Š A

 

prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja, razglašene 1. aprila 2017, na

območju celotne države, razen na območju občin Koper, Ankaran, Izola, Piran, Ilirska

Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina,

Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko in Šempeter – Vrtojba.

V navedenih občinah velika požarna ogroženost naravnega okolja ostaja v veljavi.

 

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta od 12. aprila

2017 na območjih, kjer je ukinjena velika požarna ogroženost naravnega okolja, prenehala

izvajati poostren nadzo

Na glavno vsebino