Prodaja zemljišča s parc. št. 65/5 katastrska občina 1637 Stari trg pri Ložu

V skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, ki jo zastopa župan Janez Komidar, objavlja Namero za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo zemljišča s parc. št. 65/5 katastrska občina 1637 Stari trg pri Ložu.
Datum: 16. julija, 2015

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja namero za sklenitev prodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 65/5 katastrska občina 1637 Stari trg pri Ložu. Za prodajo navedenega zemljišča bo sklenjena neposredna pogodba. Prodajna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine. ŽUPAN Janez KOMIDAR

Skip to content