Novice in obvestila

Prodaja zemljišča s parc. št. 517/2, katastrska občina Pudob
22. 02. 2018

V skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, ki jo zastopa župan Janez Komidar, objavlja

NAMERO ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE za prodajo  zemljišča s parc. št. 517/2katastrska občina 1646 Pudob,

 

 

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja namero za sklenitev prodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 517/2  katastrska občina 1646 Pudob.

Za prodajo navedenega zemljišča bo sklenjena neposredna pogodba.

 

Prodajna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

 

ŽUPAN

Janez KOMIDAR

Na glavno vsebino