Novice in obvestila

Prodaja zemljišča s parc. št. 1118 in 1119, katastrska občina 1634 Dane
22. 02. 2018

V skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, ki jo zastopa župan Janez Komidar, objavlja NAMERO ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE za prodajo  zemljišča s parc. št. 1118 in 1119 katastrska občina 1634 Dane,

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja namero za sklenitev prodajne pogodbe za zemljišče s parc. št.1118 in 1119 katastrska občina 1634 Dane.

Za prodajo navedenega zemljišča bo sklenjena neposredna pogodba.

 

Prodajna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

 

ŽUPAN

Skip to content