Novice in obvestila

Prodaja zemljišč v katastrskih občinah Žimarice in Gora
28. 08. 2015

V skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, ki jo zastopa župan Janez Komidar, objavlja namero za sklenitev prodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 619/1, 855/17, 976, 985, 987,  988, 993, 996, 1006/2, 1006/3, 1007/4, 1007/5, 1013/3, 1355/55, 1316/2, 1516/16, vse katastrska občina 1620 Žimarice in s parc.. št. 582/35, 582/38, 582/39 in 582/40, vse k.o. Gora.  

Za prodajo navedenega zemljišča bo sklenjena neposredna pogodba.

Prodajna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

Občina Loška dolina

župan

Janez Komidar

Skip to content