Novice in obvestila

Prodaja zemljišč – k.o. Lož
13. 03. 2017

V skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, ki jo zastopa župan Janez Komidar, objavlja

 

NAMERO ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE za prodajo  zemljišč s parc. št. 119, 986, 1041, 1697/18, 1702/6, 1702/15, 1724, 1788, 1830, 1849, vse katastrska občina 1636 Lož,

 

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja namero za sklenitev prodajne pogodbe za zemljišč s parc. št. 119, 986, 1041, 1697/18, 1702/6, 1702/15, 1724, 1788, 1830, 1849, vse  katastrska občina 1636  Lož.

Za prodajo navedenih zemljišč bo sklenjena neposredna pogodba.

Prodajna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

 

Župan Janez Komidar

Skip to content