Novice in obvestila

Prijava zahtevkov za povračilo stroškov uporabe agregatov
13. 03. 2014

Za prijavo zahtevkov so pripravljeni trije obrazci:

Obrazec 1: za agregate, priključene individualno pri odjemalcih, tako da števci električne energije na merilnem mestu ne beležijo porabljene energije

Obrazec 2: za lastne ali najete agregate distribucijskih podjetij

Obrazec 3: za agregate, ki niso v lasti ali najemu distribucijskih podjetij, in so jih distribucijska podjetja priključila na omrežje.

Obrazce, ki so priloženi skupaj z navodili, pošljite na e-naslov:

mzip.energija@gov.si

oz. z dokazili na naslov:

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor,

Langusova 4,

1000 Ljubljana.

Rok za oddajo obrazcev: najkasneje do 21. marca 2014!

Kontaktni osebi na MZIP sta:

Urban Prelog (tel: 01 478 7462, urban.prelog@gov.si) in

Jasna Avbelj-Hamzič (tel: o1 478 7488, jasna.avbelj-hamzic@gov.si)

Obrazci in navodila za izpolnjevanje so objavljeni tudi na spletni strani GZS OZ Postojna: http://www.gzs.si/slo/regije/oz_postojna/64382

Na glavno vsebino