Pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v Občini Loška dolina v času volilne kampanje za zakonodajne referendume o Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, o Zakonu o spremembah in dopolnitvah o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih ter o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Datum: 5. maja, 2011

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS št. 41/2007, 103/2007, 105/2008-odločba US in 11/2011) župan Občine Loška dolina objavlja pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v Občini Loška dolina.

Občina Loška dolina

Župan

Janez Komidar

Skip to content