Novice in obvestila

Pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest
05. 05. 2011

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS št. 41/2007, 103/2007, 105/2008-odločba US in 11/2011) župan Občine Loška dolina objavlja pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v Občini Loška dolina.

Občina Loška dolina

Župan

Janez Komidar

Na glavno vsebino