Novice in obvestila

Pričetek ocenjevanja škode v gospodarstvu po tretjih poplavah 2014 (6.-14. november)
20. 11. 2014

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na osnovi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje št. št. 844-14/2014-1 – DGZR z dne 17.11.2014 ter na osnovi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN) in Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode zadolženo za pripravo ocene škode po poplavah 2014 (6.- 14. november) v gospodarstvu na področju prizadetih občin. Gre že za tretje poplave v letu 2014, saj je za prve poplave v času med 12. in 16. septembrom 2014 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo oceno škode že zaključilo, za druge poplave med 21. in 24. oktobrom pa je potrebno oceno škode posredovati do 24.11.2014.

Ocenjevanje neposredne škode v gospodarstvu zaradi poplavse začne z zbiranjem vlog oškodovancev (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, posamezniki, zavodi, zadruge), ki so utrpeli škodo na strojih in opremi, zalogah in izpadu prihodka, vnaslednjih prizadetih občinah: Dobje, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Radovljica, Tržič, Borovnica, Dobrepolje, Dol pri Ljubljani, Ig, Kamnik, Kostel, Ljubljana, Litija, Sodražica, Duplek, Starše, Bloke, Cerknica, Divača, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka, Hajdina, Dravograd, Vuzenica, Hrastnik in Zagorje ob Savi.

Ukrepi za odpravo posledic škode v gospodarstvu bodo pripravljeni na podlagi ocene škode, ki jo morajo oškodovanci poslati na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo do 18. 12.2014 na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo www.mgrt.gov.si

Navodila za izpolnjevanje obrazca, skladna z Uredbo o metodologiji ocenjevanja škode, so na voljo na www.mgrt.gov.si. Oškodovancem, ki bodo priložili tudi popolno in ustrezno izpolnjena obrazca 7 in/ali 8 (skladno z Metodologijo za ocenjevanje škode po naravnih nesrečah), ki ju najdete na spletni strani www.mgrt.gov.si, bomo predložena obrazca upoštevali v fazi povračila škode. Za obrazec 7 bo treba(naknadno) predložiti še dokazila (cenilni zapisniki in druga dokazila).

Navodila za izpolnjevanje obrazca

Poenostavljen obrazec

Oškodovanci v gospodarstvu dokumentacijo pošljejo na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Trubarjeva ulica 11, 2000 Maribor (z oznako »Poplave 2014 – november«) ali na e-naslov: poplave3_2014.mgrt@gov.si.

O nadaljnjih ukrepih in o višini finančnih sredstev za gospodarstvo bo na podlagi prejetih podatkov za oceno škode in razpoložljivih sredstev proračuna RS odločala Vlada Republike Slovenije.

Kontaktne osebe na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo so: Petra Fras (01 400 31 30), Miša Osterc (01 400 31 25), Alenka Marovt (01 400 31 29).

Skip to content