Novice in obvestila

Prenehanje poslovanja NLB Stari trg pri Ložu
25. 05. 2020

NLB d.d. obvešča vse občanke in občane občine Loška dolina, da bo poslovalnica NLB v Starem trgu pri Ložu

prenehala z delovanje z dnem 15.06.2020.

 

Stranke bodo o spremembi obveščali v prihodnjih dneh in poskrbeli za prenos poslovanja v njim najbližjo enoto.

Bankomat ostaja na sedanji lokaciji. Za vse stranke, ki bi imele zaradi prenosa poslovanja na drugo lokacijo težave z

dostopom, jih lahko na domu obišče ekipa mobilnih bančnikov, kar še zlasti velja za starejšo populacijo.

 

Za pomoč se lahko stranke obrnejo tudi na telefonsko številko 01 477 20 00.

 

 

NLB d.d.

Trg republike 2

1520 Ljubljana

Na glavno vsebino