Novice in obvestila

Preklic zbiranja namer občanov za zakup kmetijskih obdelovalnih zemljišč
21. 05. 2020

Občina Loška dolina, Štab CZ Loška dolina in Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, preklicijejo akcijo zbiranja namer občanov za zakup kmetijskih obdelovalnih zemljišč, ki bi jih zainteresirani želeli obdelovati za lastno samooskrbo.

 

 

Občina Loška dolina

Sklad kmetijskih zemljiš in gozdov RS

Štab Civilne zaščite Loška dolina

Na glavno vsebino