Novice in obvestila

Predlaganje predstavnika občanov v SPV Občine Loška dolina
22. 11. 2011

Občinski svet Občine Loška dolina je na svoji 7. redni seji dne 6. oktobra 2011 sprejel Odlok o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela Občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Loška dolina.

V skladu z 4. členom tega odloka, svet šteje najmanj sedem članov, ki jih na predlog župana imenuje Občinski svet. V svet se imenujejo predstavniki institucij in organizacij s področja varnosti in vzgoje v cestnem prometu, kot tudi predstavnik občanov.

Glede na navedeno pozivamo vse organizacije, društva kot tudi občane, da nam posredujejo predloge za imenovanje predstavnika občanov v svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Loška dolina.

Pisne predloge kandidatov za imenovanje predstavnika občanov v svet lahko posredujete najkasneje do srede, 30. novembra na naslov: Občina Loška dolina, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, oziroma po elektronski pošti na naslov obcina@loskadolina.si.

Številka: 014-4/2011-1

Datum: 22.11.2011

Občina Loška dolina

Župan Janez Komidar

Na glavno vsebino