Novice in obvestila

Predlaganje kandidatur za imenovanje v svet zavoda šole
24. 10. 2011

Glede na navedeno in v skladu z določbo 20. člena Statuta vas prosimo, da pisne predloge kandidatov za imenovanje v svet zavoda Osnovne šole heroja Janeza Hribarja, posredujete najkasneje do srede, 2. novembra 2011 na naslov: Občina Loška dolina, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, oziroma po elektronski pošti na naslov obcina@loskadolina.si.

Občina Loška dolina

Predsednik komisije za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja

Marko Gorše l.r.

Na glavno vsebino