Novice in obvestila

Poziv za zbiranje vlog oškodovancev – SUŠA 2022
22. 08. 2022

Občinska komisija Občine Loška dolina za ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih pričenja z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše 2022, na podlagi Sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave  RS za zaščito in reševanje št. 844-18/2022-13-DGZR, z dne 12. 8. 2022.

 

Oškodovanci lahko škodo prijavite tako, da izpolnite predpisani Obrazec 2 – Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči, ki je dostopen spodaj, ali pa ga dvignete na sedežu občine Loška dolina.

Izpolnjene obrazce dostavite na naslov Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu. Rok za dostavo vlog je petek, 16. 9. 2022.

Obrazec mora biti podpisan s strani oškodovanca in mora obvezno vsebovati naslednje podatke:

  • Ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva
  • Davčna številka nosilca
  • Naslov nosilca
  • KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev. Če KMG-MID ni urejen na datum 31.05.2022, ni upravičen do državne pomoči.
  • GERK – številka GERK-a
  • VRSTA KULTURE in ŠIFRA – seznam priznanih kultur iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode
  • POŠKODOVANOST – dejanski odstotek poškodovanosti
  • POVRŠINA POŠKODOVANE KULTURE – dejanska površina poškodovane kulture v arih v GERK-u.

Poleg vseh zahtevanih podatkov na Obrazcu 2, pripišite tudi vašo telefonsko številko.

 

Priloge:

Sklep – ocenjevanje suša 2022

Obrazec 2 – ocena škode

dodatni obrazec – tabela

Šifrant kmetijskih rastlin

Na glavno vsebino