Novice in obvestila

Poziv za predlaganje predstavnika uporabnikov oz zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda Snežnik
22. 09. 2015

Članom sveta Javnega zavoda za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje je v septembru potekel mandat. Na podlagi 20. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik imenujejo enega predstavnika uporabnikov oziroma  zainteresirane javnosti kulturna in turistična društva, ki delujejo na območju Občine Loška dolina.

Glede na navedeno vas pozivamo, da pisne predloge kandidatov za imenovanje v Svet javnega zavoda Snežnik posredujete najkasneje do torka, 29. septembra 2015, do 10. ure na naslov:

Javni zavod Snežnik

Lož, Cesta 19. oktobra 49

1386 Stari trg pri Ložu,

oziroma po elektronski pošti na naslov tic.loz@kabelnet.net.

Upoštevani bodo samo predlogi, prispeli do navedenega datuma in ure. Konstitutivna seja sveta javnega zavoda bo predvidoma v torek, 29. septembra 2015, ob 18.30.

 

Javni zavod za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik

Bogdan Zevnik, v.d. direktorja

Skip to content