Novice in obvestila

Poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike
27. 11. 2015

Okrožno sodišče v Ljubljani je na podlagi drugega odstavka 46. člena Zakona o sodiščih v Uradnem listu Republike Slovenije št. 81/2015 z dne 30.10.2015 objavilo poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani.

 

V skladu s sklepom predsednika Vrhovnega sodišča Slovenije SU 228/2015 z dne 7.9.2015 je za območje Okrožnega sodišča V Ljubljani določenih 350 sodnikov porotnikov, kar pomeni, da se pričakuje vsaj toliko predlogov možnih kandidatov. Sodnike porotnike bo izmed predlaganih kandidatov imenoval predsednik Višjega sodišča v Ljubljani.

 

Hkrati s predstavniškimi organi občin lahko kandidate predlagajo tudi interesne organizacije, ki so kot društva ali združenja registrirana in delujejo na območju Okrožnega sodišča v Ljubljani.

 

Po določbi prvega odstavka 45. člena Zakona o sodiščih politične stranke ne morejo neposredno predlagati kandidatov.

 

Za sodnika porotnika je lahko imenovan državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil trideset let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ki je zdravstveno ter osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik.

 

Glede na navedeno in v skladu z določbo 20. člena Statuta vas prosimo, da pisne predloge kandidatov za sodnike porotnike posredujete najkasneje do srede, 2.12.2015, na naslov: Občina Loška dolina, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, oziroma po elektronski pošti na naslov obcina@loskadolina.si.

 

Poziv Okrožnega sodišča v Ljubljani in obrazec “izjava kandidata”

 

Predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve

in imenovanja

Majda Šraj Mihelčič l.r.

Na glavno vsebino