Novice in obvestila

Poziv za predlaganje članov vaških odborov
20. 02. 2019

Občina Loška dolina ponovno poziva prebivalce vasi Dane in Klance, Šmarata, Viševek in Podlož in Sveta Ana pri Ložu, da podajo svoje predloge za imenovanje članov vaških odborov.

Pisne predloge kandidatov za imenovanje v vaške odbore s podpisanim soglasjem, posredujte do petka 01. marca 2019 na naslov Občina Loška dolina, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,  Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu oziroma po elektronski pošti na naslov obcina@loskadolina.si

 

 

Občina Loška dolina

župan

Janez Komidar

Skip to content