Novice in obvestila

Poziv za imenovanje predstavnikov v strokovno posvetovalni odbor
13. 10. 2020

Ker se ponovno pričenja priprava projektne naloge za izgradnjo dvorane v Loški dolini in je s tem posledično povezana priprava oziroma izvedba javnega arhitekturnega natečaja za izvedbo javnega naročila za storitev projektiranja, skladno z ZJN-3, v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS), vas pozivamo, da podate svoj predlog kandidata, ki bo sodeloval v SPO skupini.

 

Skupino SPO bi sestavljali predstavniki šole, športne zveze, kulturnih organizacij, občinskega sveta, zainteresirane javnosti in občine (skupaj 5 predstavnikov).

 

Z imenovanjem SPO- ja želimo zagotoviti enakopravno in transparentno obravnavo vseh želja oziroma potreb pri oblikovanju projektne naloge. Predstavniki reprezentativnih organizacij bodo z jasnimi mnenji in razumevanjem širine dejavnosti vseh deležnikov oziroma bodočih uporabnikov dvorane lahko prispevali k izoblikovanju jasnih stališč, kakšno dvorano si v Loški dolini želimo.

 

Vaše predloge pričakujemo najkasneje do 20.10. 2020 na naslov občine Loška dolina po pošti, elektronski pošti ali pa jih dostavite v tajništvo občine osebno.

 

 

Občina Loška dolina

Janez Komidar, župan

Na glavno vsebino