Novice in obvestila

Poziv upravičencem do vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Loška dolina
04. 09. 2007
Na glavno vsebino