Novice in obvestila

Poziv občanom – sterilizacija in kastracija mačk in psov
29. 01. 2024

POZIV OBČANOM – STERILIZACIJA IN KASTRACIJA MAČK IN PSOV

Občina Loška dolina bo tudi letos zagotovila sredstva za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk in psov prebivalcev občine Loška dolina.

Sterilizacija in kastracija mačk in psov je bistvenega pomena za omejevanje nekontroliranega razmnoževanja in rojevanja novih mladičev.  Na ta način se preprečujejo izbruhi različnih bolezni, ki so lahko škodljive tako živalim kot tudi človeku. Sterilizacija in kastracija dolgoročno izboljšata zdravje in kakovost življenja živali.

Občani lahko cenovno ugodnejše pogoje posegov izkoristijo od 01.02.20243 do 30.10.2024 oziroma do porabe sredstev pri izbranem izvajalcu veterinarskih storitev:

Veterinarska postaja Cerknica d.o.o., Gerbičeva 39, 1380 Cerknica, tel. št. : 041 621 258.

 Posameznemu gospodinjstvu se sofinancira storitev  največ pet (5) mačk in največ dva (2) psa.

Preprečevanje rojstev neželenih živali je za lastnike obveza, ki izhaja iz določb 11. člena Zakona za zaščito živali. Usmrtitev ali namerna zapustitev živali pa je kazniva!

Za sofinanciranje sterilizacije in kastracije mačk in psov morajo lastniki izpolnjevati naslednji pogoj:

  • imajo stalno bivališče in tudi dejansko živijo v Občini Loška dolina.

 

Poseg sterilizacije ali kastracije mačke po tem pozivu je s strani občine sofinanciran v višini 40,00 EUR po živali, lastnik bo tako plačal le 41,67 EUR za sterilizacijo mačke oz. 16,62 EUR za kastracijo mačka.

Poseg sterilizacije ali kastracije po tem pozivu je s strani občine sofinanciran v višini 70,00 EUR za pse, lastnik bo tako plačal  le razliko za sterilizacijo oziroma kastracijo psa (cena je odvisna od teže psa).

Možnost sofinanciranja pa je odprta od 01.02.2024 do 30.10.2024 oziroma do porabe zagotovljenih sredstev  v proračunu. Vsi uporabniki storitev boste morali izpolnili obrazec, ki ga dobite na občini Loška dolina.

Dodatne informacije: Danica Zrim 01 70 50 679 ali 01 70 50 670, e-pošta: danica.zrim@loskadolina.si.

 

 

Na glavno vsebino