Novice in obvestila

Poziv lastnikom priobalnih zemljišč ob vodotokih
15. 02. 2024

Vsi lastniki priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda*,  so po določilih 100. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in spremembe) dolžni sami zagotavljati
odstranjevanje odvečne zarasti na bregovih, odstranjevanje plavja (odpadlega listja in drugih plavajočih predmetov), odpadkov in drugih opuščenih in odvrženih predmetov ter
snovi z vodnih in priobalnih zemljišč.

Poziv lastnikom priobalnih zemljišč 2024

 

Skip to content