Novice in obvestila

Poziv javnosti k sodelovanju
14. 01. 2021

Občina Loška dolina poziva občane za sodelovanje  pri pripravi predloga Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Loška dolina.

Predlog odloka bodo člani občinskega sveta obravnavali na 12. redni seji občinskega sveta Občine Loška dolina v četrtek , 21. januarja 2021.

Zaradi večje legitimnosti sprejetih splošnih aktov občine in vključitve občanov, njihovih organizacij, strokovne in druge javnosti v pripravo predlogov splošnih aktov občine, lahko občani  sodelujejo pri pripravi splošnih aktov, tako, da podajo pripombe in predloge.

Na spletni strani smo objavili vsebino predloga odloka.  Predlagatelj mora pri podajanju pripomb navesti ime in priimek, naslov, elektronsko pošto, opis pripombe/mnenja, predlog rešitve in pričakovani pozitivni učinki glede na podano pripombo. Pripombe in predloge lahko občanke in občani pošljejo na elektronski naslov obcina@loskadolina.si.

Poziv bo na spletni strani objavljen  do petka 12. februarja 2021 (30 dni ). Po končanem postopku sodelovanja bomo, če bodo podane pripombe in predlogi, pripravili poročilo o sodelovanju občanov s predstavitvijo vpliva na rešitve v predlogu akta, ki se bo obravnaval na seji Občinskega sveta Občine Loška dolina.

3. Predlog Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Loška dolina – prva obravnava

Prijazen pozdrav,

Občinska uprava Občine Loška dolina

Skip to content