Novice in obvestila

Povabilo k sodelovanju – Fotografije za razglednice občine Loška dolina
01. 04. 2016

K sodelovanju vabimo profesionalne in tudi amaterske fotografe. Svoje izvirne fotografije z zgoraj opredeljeno tematiko pošljite v digitalni obliki na tic.loz@kabelnet.net do vključno 20. aprila 2016. Vsak avtor lahko sodeluje z največ 5 fotografijami.

Komisija bo izmed pravočasno prispelih fotografij izbrala 5 fotografij, ki bodo natisnjene na razglednicah. O postopku, izboru in morebitnih drugih oblikah sodelovanja bomo avtorje fotografij sproti obveščali.

Vse dodatne informacije dobite v pisarni Turistično informacijskega centra v Ložu, Cesta 19. oktobra 49, od ponedeljka do petka med 10. in 16. uro osebno ali na tel. št. 081 602 853.

Javni zavod Snežnik

Zdenko Truden, direktor

Na glavno vsebino