Novice in obvestila

Posredovanje poročil o financiranju volilne in referendumske kampanje preko spletnega portala AJPES
06. 02. 2015

http://www.mju.gov.si/

Več informacij na to temo bo po predvideni objavi v Uradnem listu, objavljeno tudi na straneh:

http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/volilna_in_referendumska_zakonodaja/volilna_in_referendumska_kampanja/

(podpoglavje: Poročila o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko kampanjo).

nazaj
Na glavno vsebino