Novice in obvestila

Poročanje o štipendijah – obvestilo Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendij
19. 12. 2016

Vsi štipenditorji v Sloveniji morajo redno poročati o štipendijah, ki jih izplačujejo v šolskem/študijskem letu 2016/2017, ne glede na to kdaj so prvič podelili posamezno štipendijo.

Poročati morajo podjetja, podjetniki, občine, izobraževalne ustanove, fundacije, društva in vse druge pravne osebe, ki imajo v šolskem oziroma študijskem letu 2016/2017 vsaj enega štipendista.

Poročanje se izvaja preko spletne aplikacije, do katere lahko dostopate z ustreznim certifikatom.

Rok za poročanje za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017 je 31. 12. 2016.

Več informacij je na voljo na spletni strani sklada.

 

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

Dunajska 22, 1000 Ljubljana

t.: 01 434 15 88

katja.kralj-tomsic@sklad-kadri.si

www.sklad-kadri.si

Na glavno vsebino