Novice in obvestila

Pojasnilo glede vnašanja stopnje in naziva izobrazbe v obrazce kandidatur
20. 09. 2022

Instruktivni vzorci obrazcev kandidatur za lokalne volitve 2022, ki so dostopni na spletni strani Državne volilne komisije, ne vsebujejo šifranta stopnje in naziva izobrazbe. Zaradi navedenega šifrant prilagamo in vlagatelje kandidatur pozivamo, da obrazce ob vložitvi kandidatur izpolnijo skladno s priloženim šifrantom, ki ga vsebuje tudi enotni informacijski sistem za podporo volitev isDVK.

 

000 – Brez izobrazbe

110 – Nepopolna osnovnošolska

120 – Osnovnošolska izobrazba

130 – Nižja poklicna izobrazba

140 – Srednja poklicna izobrazba

150 – Srednja strokovna, srednja splošna izobrazba

161 – Višja strokovna, višješolska (prejšnja) izobrazba

162 – Visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) in podobna izobrazba

170 – Visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) in podobna izobrazba

181 – Magisterij znanosti (prejšnji) in podobna izobrazba

182 – Doktorat znanosti in podobna izobrazba

Na glavno vsebino