Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v OLD

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS št. 41/2007, 103/2001, 105/2008-odločba US in 11/2011) župan Občine Loška dolina objavlja: pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Loška dolina v času referendumske kampanje za zakonodajni referendum o družinskem zakoniku
Datum: 23. februarja, 2012
Skip to content