Novice in obvestila

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Loška dolina za predsednika republike 2007
24. 08. 2007

Številka:041-2/2007
Datum: 20.08.20071. Na območju Občine Loška dolina je v času volilne kampanje za predsednika republike v letu 2007, vsem organizatorjem volilne kampanje omogočena brezplačna postavitev samostoječih panojev na naslednjih lokacijah:

 • na Babni Polici na parc.št. 673/1
 • v Babnem Polju na parc.št. 612/4
 • v Danah na parc.št. 1843/1
 • na Doljnih Poljanah na parc.št. 432
 • v Iga vasi na parc.št. 1698/1
 • na Klancah na parc.št. 1847
 • na Knježji Njivi na parc.št. 919/1
 • v Kozariščah na parc.št. 2454/1
 • v Ložu na parc.št. 215*
 • v Markovcu na parc.št. 923
 • v Nadlesku na parc.št. 2036/2
 • v Podcerkev na parc.št. 1725/2
 • v Podgori na parc.št. 646/1
 • v Podložu na parc. št. 2239
 • v Pudobu na parc.št. 975/1
 • v Starem trgu na parc.št. 65/1
 • na Sveti Ani pri Ložu na parc. št. 2224/2
 • vŠmarati na parc.št. 2450/1
 • v Viševku na parc.št. 1352/2
 • na Vrhu na parc.št. 938/2
 • v Vrhniki na parc.št. 918/1.

2. Vsak organizator volilne kampanjelahko na navedenih lokacijah brezplačno postavi po en pano v velikosti največ B1 (70 cm X 100 cm).

Stroške postavitve in odstranitve panojev nosijo organizatorji volilne kampanje.3. Občina Loška dolina ne razpolaga z dodatnimi plakatnimi mesti, ki so organizatorjem volilne kampanje na razpolago pod določenimi pogoji in proti plačilu, zato se za plakatiranje zunaj plakatnih mest, določenih v prvi točki, zainteresirani organizatorji volilne kampanje lahko obrnejo na izvajalca plakatiranja v Občini Loška dolina – podjetje TUR SERVIS, Čabranska 3, 1380 Cerknica oziroma si pridobijo ustrezno soglasje lastnika v skladu z določbami Zakona o volilni kampanji.4. Organizatorji volilne kampanjemorajo poskrbeti, da bodo s plakatnih mest, določenih v teh pogojih, najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanjaodstranilivse plakate in druga volilno propagandna sporočila.Občina Loška dolina
Župan: Janez Sterle l.r.

Na glavno vsebino