Novice in obvestila

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Loška dolina v času referendumske kampanije za posvetovalni referendum o pokrajinah v Sloveniji
28. 05. 2008

Številka:041-3/2008
Datum: 26.05.2008

1. Na območju Občine Loška dolina je v času referendumske kampanje za posvetovalni referendum o območjih in imenih pokrajin v Sloveniji vsem organizatorjem referendumske kampanje omogočena brezplačna postavitev samostoječih panojev na naslednjih lokacijah:

na Babni Polici na parc.št. 673/1

v Babnem Polju na parc.št. 612/4

v Danah na parc. št. 1843/1

na Doljnih Poljanah na parc.št. 432

v Iga vasi na parc.št. 1698/1

na Klancah na parc.št. 1847

na Knježji Njivi na parc.št. 919/1

v Kozariščah na parc.št. 2454/1

v Ložuna parc.št. 215*

v Markovcu na parc.št. 923

v Nadlesku na parc.št. 2036/2

v Podcerkev na parc.št. 1725/2

v Podgori na parc. št. 646/1

v Podložu na parc. št. 2239

v Pudobu na parc.št. 975/1

v Starem trgu na parc.št. 65/1

na Sveti Ani pri Ložu na parc. št. 2224/2

v Šmarati na parc.št. 2450/1

v Viševku na parc.št. 1352/2

na Vrhu na parc.št. 938/2

v Vrhniki na parc.št. 918/1.

2. Vsak organizator referendumske kampanje lahko na navedenih lokacijah brezplačno postavi po en pano v velikosti največ B1 (70 cm X 100 cm).

Stroške postavitve in odstranitvepanojev nosijo organizatorji referendumske kampanje.

3. Občina Loška dolina ne razpolaga z dodatnimi plakatnimi mesti, ki so organizatorjem referendumske kampanje na razpolago pod določenimi pogoji in proti plačilu, zato se za plakatiranje zunaj plakatnih mest, določenih v prvi točki, zainteresirani organizatorji referendumske kampanje lahko obrnejo na izvajalca plakatiranja v Občini Loška dolina – podjetje TUR SERVIS d.o.o., Cesta 4. maja 50, 1380 Cerknica oziroma si pridobijo ustrezno soglasje lastnika v skladu z določbami Zakona o volilni in referendumski kampanji.

4. Organizatorji referendumske kampanje morajo poskrbeti, da bodo s plakatnih mest, določenih v teh pogojih, najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstranili vse plakate in druga volilno propagandna sporočila.

Občina Loška dolina
Župan: Janez Sterle l.r.

Skip to content