Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest – lokalne volitve 2014

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS št. 41/2007,103/2007, 11/2011, 28/11-odločba US in 98/2013) župan Občine Loška dolina objavlja Pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Loška dolina v času volilne kampanje za izvedbo rednih volitev za člane občinskega sveta in župana, ki bodo 5. oktobra 2014.
Datum: 29. julija, 2014

Pogoji – Plakatna mesta

Kje se nahajajo parcelne številke, na katerih so brezplačna plakatna mesta, si lahko pogledate na prostorskem informacijskem sistemu Občine Loška dolina (povezava http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=LOSKA_DOLINA).

Navodila za lažje iskanje:

V peto vrstico v vnosni maski (leva stran portala) vtipkate katastrsko občino ter parcelno številko in potrdite vnos.

Skip to content