Pogoji objave v glasilu Obrh – predstavitev političnih strank

Pogoji objave v glasilu Obrh predstavitve političnih strank, njihovih kandidatov in programov za predčasne parlamentarne volitve, ki bodo 3. junija 2018.
Datum: 20. aprila, 2018

V skladu z Zakonom o volilni kampanji je uredniški odbor Javnega glasila Obrh dne 19. aprila 2018 na dopisni seji določil pravila za objavo sporočil političnih strank, list kandidatov in njihovih programov za volitve v državni zbor, ki bodo 03. 06. 2018.

Čas objave: 

pod spodaj navedenimi pogoji bo prostor za objavo oglasov in piar člankov političnih strank, kandidatov in njihovih programov namenjen v Obrhu št. 2. Predvideni datum izida glasila je 18.05.2018.

Pogoji objave:

1.

Za predstavitev vsake stranke bo v glasilu namenjena skupno največ ena stran.

2.

Politične stranke, liste in posamezniki, oglašujejo v glasilu po veljavnem ceniku, ki velja za oglase in je objavljen na spletni strani občine.

3.

Naročniki objave propagandnih sporočil morajo pisno na poštni ali elektonski naslov občine naročiti vrsto in obseg oglaševanja najpozneje do 03.05.2018 do 12.00.ure. Gradivo mora naročnik dostaviti na elektronski naslov: obcina@loskadolina.si do 07.05.2018 do 12.00 ure. Naročnik mora predati že oblikovano in lektorirano gradivo v elektronski obliki primerni za tisk v merilu 1:1 z navedbo velikosti naročenega oglasa.

4.

Oglasi morajo biti oblikovani skladno z Zakonom o volilni in referendumski kampanji – torej z navedbo naročnika, in skladno z Zakonom o medijih – za resničnost in točnost navedb odgovarja naročnik, ki ne sme vplivati na programsko zasnovo in uredniško neodvisnost medija – ter s slovenskim oglaševalskim kodeksom. Pri vrstnem redu objave v glasilu bomo upoštevali časovni vrstni red prejema naročil.

5.

Oglase, ki ne bodo posredovani v obliki kot je predpisano in oglase, ki  bodo posredovani po  navedenem roku ne bomo upoštevali.

 

 

Vse dodatne informacije ali vprašanja sprejemamo po elektronski pošti obcina@loskadolina.si.

 

 

Stari trg pri Ložu, 19.04.2018

 

Uredniški odbor glasila Obrh

Odgovorni urednik Borut Kraševec

Skip to content