Novice in obvestila

Podpis pogodbe za izdelavo občinskih celostnih prometnih strategij (OCPS) občin Cerknica, Postojna, Pivka, Loška dolina in Bloke
07. 06. 2024

Cerknica, 6. junij 2024 – Župan občine Cerknica Marko Rupar, župan občine Postojna Igor Marentič, župan občine Pivka Robert Smrdelj, župan občine Loška dolina Matjaž Antončič in župan občine Bloke Jože Doles so danes z direktorjem podjetja PNZ, d. o. o., Andrejem Janom in pomočnikom direktorja Prometnega inštituta Ljubljana, d. o. o., mag. Aleksander Dobrijević podpisali pogodbo za pripravo Občinskih celostnih prometnih strategij občin Cerknica, Postojna, Pivka, Loška dolina in Bloke.

Konzorcij občin je uspešno kandidiral za sredstva pri Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo za izdelavo občinske celostne prometne strategije, na kratko OCPS. Občine Cerknica, Postojna, Pivka, Loška dolina in Bloke želijo z izdelavo pridobiti strateški dokument, ki bo pripomogel k načrtovanju prometne infrastrukture, trajnostnim rešitvam, izboljšanju prometne varnosti, zmanjšanju onesnaženja, stroškov prometa, uvajanju novih trajnostnih povezav ter ohranjanju okolja. Občine so se reševanja lotile skupaj, ker se zavedajo, da vprašanj in izzivov ne morejo reševati samo na ravni posamezne lokalne skupnosti, ampak širše. Vrednost pogodbe je 195.322 evrov, vse aktivnosti v zvezi s pripravo pa morajo biti končane do 15. marca 2025.

Župan občine Cerknica Marko Rupar: »Vesel sem, da smo občine pristopile k skupni pripravi tako pomembnega strateškega načrta, od katerega bo odvisna tudi naša uspešnost na državnih in evropskih infrastrukturnih razpisih. Že večkrat smo videli, da papir prenese vse, pa vendar si želim, da bi država našla denar tudi za realizacijo zapisanega.«

Župan občine Postojna Igor Marentič: »Celostna prometna strategija je pomemben strateški dokument, saj se zavedamo, da promet predstavlja enega izmed temeljnih gradnikov razvoja in kakovosti življenja v našem okolju, ki ima nekaj značilnih in tudi problematičnih sivih lis na tem področju. Zato je vzpostavitev in učinkovito izvajanje Celostne prometne strategije bistvenega pomena za našo skupnost. S tem dokumentom bomo oblikovali jasno vizijo razvoja prometnega sistema v naši občini (in tudi v širši regiji), ki bo usmerjena v trajnostni razvoj, varnost udeležencev v prometu, zmanjšanje negativnih vplivov na okolje ter izboljšanje kakovosti življenja naših občank in občanov. Celostna prometna strategija bo predstavljala temelj za naše nadaljnje ukrepe in odločitve na področju prometa, ki bodo usmerjeni v dobrobit vseh nas. Želel bi si, da bi pri aktivnostih sodelovali predvsem občani ter prispevali svoje ideje ter poglede pri oblikovanju le-te, saj bo le s skupnimi močmi in usmerjenim delovanjem lahko občina Postojna postala še bolj prijazna, trajnostno usmerjena in varna prometna skupnost.«

Župan občine Loška dolina: » V občini Loška dolina od leta 2008 število prebivalcev vztrajno pada. Razlogov za to je več, je pa eden od teh tudi pomanjkanje delovnih mest, zato je cilj občine s pomočjo OCPS pridobiti več možnosti sofinanciranja pri morebitnih izgradnjah novih cestnih povezav za razbremenitev obstoječih cest skozi naselja in novih cestnih povezav oziroma izboljšanje obstoječih s sosednjimi občinami in regijami, ter tako zagotoviti hitrejšo dostopnost do avtoceste in delovnih mest ter storitev, izboljšati prometno varnost, zmanjšati onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov in porabo energije, povečati učinkovitost in zmanjšati stroške potniškega in tovornega prevoza ter izboljšati podobo občine in kakovost lokalnega okolja. Povečala bi se tudi možnost izgradnje kvalitetnih kolesarskih povezav med občinami in v naseljih ter tako izboljšala turistično ponudbo občine, uredila varnejše šolske poti z več prehodi za pešce in z pločniki. Z OCPS bo občina omogočila možnost izboljšanja kakovosti bivanja prebivalcev, zmanjšala onesnaženje zraka, znižala stroške mobilnosti, povečala možnost razvoja gospodarstva in turizma ter uspešen razvoj občine in tako tudi zmanjšala izseljevanje.«

Seveda pa vsi župani pri pripravi OCPS računajo tudi na podporo občank in občanov, ki bodo morali biti vključeni v pripravo prek različnih anket, posvetov, delovnih skupin, vprašalnikov. Vsi se zavedajo, da bodo lahko le s sodelovanjem širše skupnosti prišli do dokumenta, ki bo po meri občanov.

Slovesen podpis pogodbe župani CPS 14 Foto Ljubo Vukelič
Na glavno vsebino