Novice in obvestila

Podjetniške storitve in podpora
05. 04. 2019

BREZPLAČNO SVETOVANJE (oblikovanje ali izvedba vaše podjetniške ideje, pomoč pri vzpostavitvi poslovanja, iskanje potrebnih finančnih virov (povratnih in nepovratnih) in podobno);

PRIPRAVA POSLOVNIH NAČRTOV in/ali vlog na javne razpise z različnih področij, pri čemer Občina Loška dolina subvencionira 70 % cene in zgolj 30 % plača prijavitelj.

 

Za več informacij se obrnite na: RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, Pivka, e-mail: jana@rra-zk.si, 05 721 22 48

ali marinka@rra-zk.si, 05 721 22 33

Na glavno vsebino