Novice in obvestila

Plakatna mesta – volitve poslancev v Državni zbor
06. 06. 2014

1.

Na območju Občine Loška dolina je v času volilne kampanje za izvedbo predčasnih volitev poslancev v Državni zborvsem organizatorjem volilne kampanje omogočena brezplačna postavitev samostoječih panojev na naslednjih lokacijah:

– na Babni Polici na parc.št. 673/1

– v Babnem Polju na parc.št. 612/4

– v Danah na parc. št. 1843/1

– na Dolenjih Poljanah na parc.št. 432

– v Iga vasi na parc.št. 1698/1

– na Klancah na parc.št. 1847

– na Knežji Njivi na parc.št. 919/1

– v Kozariščah na parc.št. 2454/1

– v Ložu na parc.št. 215*

– v Markovcu na parc.št. 923

– v Nadlesku na parc.št. 2036/2

– v Podcerkev na parc.št. 1725/2

– v Podgori na parc. št. 646/1

– v Podložu na parc. št. 2239

– v Pudobu na parc.št. 975/1

– v Starem trgu na parc.št. 65/1

– na Sveti Ani pri Ložu na parc. št. 2224/2

– v Šmarati na parc.št. 2450/1

– v Viševku na parc.št. 1352/2

– na Vrhu na parc.št. 938/2

– v Vrhniki na parc.št. 918/1.

2.

Vsak organizator volilne kampanje lahko na navedenih lokacijah brezplačno postavi po en pano v velikosti največ B1 (70 cm X 100 cm)

Stroške postavitve in odstranitve panojev nosijo organizatorji volilne kampanje.

3.

Organizatorji volilne kampanje morajo poskrbeti, da bodo s plakatnih mest, določenih v teh pogojih, najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstranili vse plakate in druga volilno propagandna sporočila.

Številka: 041-3/2014

Datum: 06.06.2014

OBČINA LOŠKA DOLINA

ŽUPAN Janez Komidar

Na glavno vsebino