Novice in obvestila

Pavšal za oddano govedo v obdobju 13.3. do 31.5.2020
06. 05. 2020

V priponkah je natančno napisano vse o nadomestilu za zmanjšanje dohodka v prireji govejega mesa za  rejce goveda zaradi epidemije.

 

Povzetek:

  • Rejci, ki ste oddali GOVEDO starejše od enega leta v zakol,   v obdobju 13.3. do 31.5.2020, ter so bile živali na kmetiji vsaj 6 mesecev,
  • Boste prejeli 100 € na glavo goveda (preračun iz GVŽ) .
  • Prejeli boste PREDTISKANE OBRAZCE, KI JIH BOSTE MORALI PODPISATI IN PRIPOROČENO VRNITI NA NASLOV ARSKTRP!!!
  • Če predtiskanega obrazca ne dobite, ga izpolnite sami (v prilogi).
  • Pomembno je, da imate javljene odhode v CRG (centralni register govedi)!

 

ODLOK

VLOGA

 

 
Milka Mele Petrič, univ.dipl.inž.živ.

svetovalka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD LJUBLJANA

Oddelek za kmetijsko svetovanje – izpostava Cerknica

e-pošta:  milka.mpetric@lj.kgzs.si

splet:  http://lj.kgzs.si/

 

 

 

 

 

 

 

Tel.: +386 (0)1 70 97 040; Mtel: +386 (0)41 310 160

Na glavno vsebino