OPPN za EUP ST 28 IP – sever – Stališča do pripomb z javne razgrnitve in zapisnik z javne obravnave

Občina Loška dolina objavlja stališča do pripomb z javne razgrnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za EUP ST 28 IP - sever in zapisnik z javne obravnave:
Datum: 10. februarja, 2015
Skip to content