Opozorilo – previdnost pri uporabi ognja v naravnem okolju

Uprava RS za zaščito in reševanje opozarja, da se zaradi suhega in vročega vremena povečuje možnost nastanka požarov v naravnem okolju, zato svetujejo previdnost in pravilno uporabo ognja v naravnem okolju. Takšno stanje bo trajalo do prvih obilnejših padavin in znižanja temperatur.
Datum: 4. avgusta, 2017
Pri uporabi ognja v naravnem okolju je treba upoštevati predvsem naslednje:
– pri kurjenju je treba ustrezno urediti kurišče, ogenj pa nadzorovati ves čas kurjenja,
– ob vetru kurjenje ni dovoljeno oziroma je treba z njim prenehati,
– prepovedano je uničevanje odpadkov z ognjem ter vsakršno požiganje,
– prepovedano je odmetavanje in odlaganje gorečih ali drugih predmetov in snovi, ki v
naravnem okolju lahko povzročijo požar.
Skip to content