Novice in obvestila

Odvoz kosovnih odpadkov v Babnem Polju
12. 08. 2013

Krajane prosimo, da kosovni material pripravijo ločeno (LES, KOVINE in ostalo) na odjemno mesto za pobiranje mešanih komunalnih odpadkov tako, da ne bodo pod streho, pod drevesi, pod PTT oziroma elektro-kabli najkasneje do 7:00 ure zjutraj na dan odvoza, vendar ne več kot 24 ur prej.

Med kosovni material spadajo: dotrajano pohištvo, mali in veliki gospodinjski aparati, sanitarna oprema, kolesa,….

Gradbenega materiala (kritina, opeka), zemlje, vej, nevarnih odpadkov (baterije in akumulatorji, laki, razredčila, stara zdravila,gnojila, škropiva, olja, halogenske žarnice….), sekundarnih surovin (papir, plastika, steklo, tekstil) JP KOMUNALA CERKNICA d.o.o., v okviru akcije odvoza kosovnih odpadkov NE BO ODPELJALA.

JP Komunala Cerknica d.o.o.

Na glavno vsebino