Odvoz grezničnega mulja v občini Loška dolina

JP Komunala Cerknica d.o.o. izvaja praznjenje greznic in blata MKČN do 50 PE na področju občine Loška dolina. Storitev praznjenja je možna izključno s strani JP Komunale Cerknica d.o.o. in se izvaja na podlagi predhodnega telefonskega naročila stranke oz. z naročilom po elektronski pošti.
Datum: 5. septembra, 2011

Tel.: 01/ 709 79 13

komunala.cerknica@siol.net

Skip to content