Novice in obvestila

Odločba o ukinitvi javne posesti in javnega dobra – parc. št. 1/40, k.o. Nadlesk
30. 09. 2015
Na glavno vsebino