Novice in obvestila

Ocenjevanje škode – žled 2014
25. 02. 2014

Zbirali se bodo naslednji obrazci:

– Obrazec 1 (gozdna zemljišča)

– Obrazec 4 (delna škoda na objektih)

– Obrazec 5 (gradbeno inženirska infrastruktura)

– Obrazec 7 (gospodarstvo)

– Obrazec 8 (gospodarstvo)

Obrazci so dosegljivi tudi v rubriki Obrazci in ceniki

Obrazci bo možno oddati do srede 12.03.2014.

Popise in oceno škode bodo izvajale različne institucije glede na pristojnost:

– Škodo v GOZDOVIH ocenjuje Zavod za gozdove Slovenije, OE postojna, krajevna enota Stari trg, Cesta Notranjskega odreda 6, 1386 Stari trg pri Ložu,

– Škodo na kulturni dediščini (obrazec 5) ocenjujejo komisije Zavoda za kulturno dediščino,

– Škodo na vodotokih, državnih cestah (obrazec 5) ocenjuje Ministrstvo za promet in Agencija RS za okolje

– Škodo v gospodarstvu (obrazec 7 in 8) ocenjuje Ministrstvo za gospodarstvo. Oškodovanci (gospodarske družbe, podjetniki, zavodi in zadruge) popisano škodo na zalogah materiala, opremi in strojih, nedokončani proizvodnji, trgovskemu blagu, izpadu prihodkov… posredujejo Ministrstvu.

Na podlagi obvestila Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije z dne 24.02.2014 se škoda v TRAVNIŠKIH SADOVNJAKIH ne ocenjuje.

Za vse informacije smo dosegljivi na telefonski številki 01-7050-670.

Na glavno vsebino