Novice in obvestila

Ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic poplave
20. 11. 2014

1. kmetijskih zemljiščih

2. objektih (delna in popolna škoda)

3. gradbeno inženirskih infrastrukturah

V primeru škode prijavo oddajte na občini Loška dolina (osebno ali po pošti) na predpisanih obrazcih:

Obrazec 1 – ocena škode na kmetijskih zemljiščih

Obrazec 3 – uničen objekt

Obrazec 4 – ocena delne škode na stavbah

Obrazec 5 – ocena škode na gradbenih inženirskih objektih

Vloge oziroma predpisane obrazce lahko dobite v sprejemni pisarni občine Loška dolina ali na uradni spletni strani www.loskadolina.si. Vloge bomo sprejemali od četrtka 20.11.2014 do četrtka 27.11.2014.

Na glavno vsebino