Novice in obvestila

Obvetilo KGZS – predstavitev javnih rzpisov za naložbe v kmetijstvu
09. 12. 2016
  • javni razpis za podukrep 4.1, ki je namenjen naložbam v kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo z ekološko pridelavo,
  • javni razpis za podukrep 4.1, ki je namenjen naložbam v kmetijska gospodarstva, ki kmetujejo na hribovsko – gorskih območjih in 
  • javni razpis za podukrep 4.3, ki je namenjen agromelioracijam na komasacijskih območjih.

 

Vabilo na predstavitev razpisov

 

Razpise lahko najdete na povezavi http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/

Skip to content