Obvestilo za prebivalce vasi Dane in Markovec

OBVESTILO
Datum: 10. avgusta, 2012

Prebivalce vasi Dane in Markovec obveščamo, da je od 01.08.2012 dalje možen priklop na javni vod fekalne kanalizacije.

Upoštevajo naj se pogoji priklopa, ki so navedeni v spremnem dopisu JP Komunale Cerknica, katerega ste že prejeli.

Skip to content