Novice in obvestila

Obvestilo za prebivalce vasi Dane in Markovec
10. 08. 2012

Prebivalce vasi Dane in Markovec obveščamo, da je od 01.08.2012 dalje možen priklop na javni vod fekalne kanalizacije.

Upoštevajo naj se pogoji priklopa, ki so navedeni v spremnem dopisu JP Komunale Cerknica, katerega ste že prejeli.

Na glavno vsebino