Novice in obvestila

Obvestilo volivcem naselij Kozarišče in Šmarata
21. 06. 2021

Volivce naselij Kozarišče in Šmarata obveščamo, da se je njihovo volišče št. 00301041, ki je bilo do sedaj na naslovu Kozarišče 23 – Baraga Sebastjan, združilo z voliščem št. 00301039, ki ima sedež na podružnični osnovni šoli Iga vas. Svoj glas  bodo volivci naselij Kozarišče in Šmarata oddali v Iga vasi že pri izvedbi Referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah, ki bo 11. julija 2021.

 

Okrajna volilna komisija Logatec

 

 

Lep pozdrav,

 

Marjanca Červek

vodja oddelka za upravne notranje zadeve

 

Upravna enota Cerknica

Cesta 4. maja 24, 13

Na glavno vsebino