Novice in obvestila

Obvestilo – uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
01. 04. 2020

Center za socialno delo obvešča o možnostih uveljavljanja pravic iz javnih sredstev v času epidemije s Covid-19.

Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na CSD PRIMORSKO – NOTRANJSKA lahko oddate:

po navadni pošti na naslov:

  • CSD PRIMORSKO – NOTRANJSKA, Novi trg 6, 6230 Postojna,
  • Enota Cerknica: Cesta 4.maja 24, 1380 Cerknica,
  • Enota Ilirska Bistrica: Gregorčičeva cesta 2, 6250 Ilirska Bistrica

prek e-uprave brez kvalificiranega digitalnega potrdila;
po elektronski pošti brez kvalificiranega digitalnega potrdila na naslov:

gp-csd.primn@gov.si,

Enota Postojna: gpcsd.posto@gov.si,

Enota Ilirska Bistrica: gpcsd.ilirs@gov.si,

Enota Cerknica: gpcsd.cerkn@gov.si

• v nabiralnik na posameznih enotah CSD
• v izjemnih primerih po telefonu.

Vloge po elektronski poti lahko vložite brez varnega elektronskega podpisa, ki je sicer standard in formalna zadeva. Center bo identiteto vložnika ugotavljal ali preverjal z drugimi načini, na primer s tem, da bo zahteval, da sporočite še uradno dodeljeno identifikacijsko število (EMŠO, davčno številko).
CSD predlaga, da na vlogo napišete svoj elektronski naslov in telefon, kjer boste dosegljivi za strokovne delavce v primeru nejasnosti ali pomanjkljivosti vloge.
Vloge najdete TUKAJ, v fizični obliki pa pri vhodu posameznih enot centra za socialno delo Primorsko – Notranjska.
Prav tako lahko posameznik oziroma družina, ki se je znašla v položaju materialne ogroženosti, zaradi epidemije COVID-19, ki predstavlja višjo silo, uveljavlja izredno denarno socialno pomoč za izredne stroške, nastale zaradi naravne nesreče ali višje sile.
Za vse oblike denarnih in izrednih denarnih pomoči v skladu z zakonodajo se obrnite na:

Enota Postojna: 05 700 12 00

Enota Ilirska Bistrica: 05 711 01 40

Enota Cerknica: 01 705 04 00

 

Za informacije, uveljavljanje pravic in sporočanje sprememb v zvezi z otroškim dodatkom, znižanim plačilom vrtca, državno štipendijo, subvencijo kosila ali malice se obrnite na SLUŽBO ZUPJS:

05 700 12 03

05 700 12 06

05 700 12 23

05 700 12 24.

 

 

CSD PRIMORSKO-NOTRANJSKA,

Na glavno vsebino