Novice in obvestila

Obvestilo – Upravna enota Cerknica
24. 02. 2021

Upravna enota Cerknica obvešča vse stranke, da bo Krajevni urad Loška dolina (Upravna enota Cerknica) ponovno posloval na sedežu

Občine Loška dolina od 01.03.2021 vsak torek od 8. do 12. ure.

Na glavno vsebino