Obvestilo – Upravna enota Cerknica

Obvestilo o ponovnem poslovanju Krajevnega urada Loška dolina na sedežu Občine Loška dolina.
Datum: 24. februarja, 2021

Upravna enota Cerknica obvešča vse stranke, da bo Krajevni urad Loška dolina (Upravna enota Cerknica) ponovno posloval na sedežu

Občine Loška dolina od 01.03.2021 vsak torek od 8. do 12. ure.

Skip to content