OBVESTILO SUŠA – PODUKREPI KOP

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje - Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja poziva vse upravičence, ki so v letu 2013 oddali zbirno vlogo z zahtevki za ukrepe 1. in 2. osi iz Programa razvoja podeželja RS 2007-2013 (PRP 2007-2013) in zaradi suše ne bodo mogli izpolniti pogojev upravičenosti do plačil za prevzete obveznosti, da ji v 10-ih delovnih dneh od dneva, ko to lahko storijo, pisno sporočijo, da uveljavljajo primer višje sile. Za dan "ko to lahko storijo" šteje tudi dan, ko upravičenec zaradi primera suše ne more več v celoti izpolnjevati prevzete obveznosti
Datum: 8. avgusta, 2013
Skip to content